1 Temmuz’da kimler e-Faturaya geçiyor?

HANDE BERKTAN

Dijital dönüşüm şirketlerin fatura süreçlerini de dijitale taşıdı.

2020 ve 2021 yıllarında brüt satış hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Fatura’ya geçecekler. 2023 Temmuz’uydu.

Sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği ile uygulamaya konulan e-Fatura, Türkiye’de 397 olup, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren yürürlükte olan, veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen ve Vergi Kanunu uyarınca faturada yer alması gereken bilgilerin yer aldığı elektronik belge ve satıcı ve alıcı arasındaki iletim, merkezi bir platform olan GİB üzerinden gerçekleştirilir. E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Fatura’nın faydaları, fatura gönderimi için kurum içi operasyonel süreçlerin yönetiminde zaman ve maliyet tasarrufu, tahsilat ve ödeme süreçlerinin kısaltılması ve nakit akışının hızlandırılması, istenilen e-Fatura’ya e-Fatura’dan kolay ve hızlı erişimin sağlanmasıdır. bulut uygulamaları sayesinde her yerde.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasının amacı, satıcı ve alıcı arasında tek bir format ve standarda göre güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

e-Fatura nasıl oluşturulur?

Kağıt fatura gibi e-Fatura oluşturulur. Kağıt faturadaki bilgileri içerir. Bir yazılım arayüzü ile oluşturulduğu için kağıt faturadan farklı olarak bir hata yaptığınızda kağıt faturayı iptal etmeniz ve yeni bir fatura sayfasından her şeyi baştan yapmanız gerekir ancak hatanızı e-postamızda kolayca düzeltebilirsiniz. Fatura uygulaması. Faturanız üzerinde gerekli bilgileri sağladıktan sonra göndermek için tek yapmanız gereken tek tıkla göndermek.

e-Fatura kimler için zorunludur?

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ kapsamında; 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla 2020 ve 2021 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 1 milyon TL’yi geçen, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için cirosu 1 milyon TL olan mükellefler; Mal veya hizmetlerin alımı, satımı, kiralanması veya dağıtımına aracılık etmek amacıyla internet ortamındaki ticari faaliyetler için elektronik ticaret ortamı sağlayan hizmet sağlayıcılar, gayrimenkul ve motorlu taşıtların satışına veya kiralanmasına ilişkin reklam yayınlayan web sitelerinin sahipleri veya işletmecileri. İnternet ortamındaki gerçek ve tüzel kişilere internet üzerinden reklamların yayınlanmasına aracılık eden internet reklam hizmeti aracılarına,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer herhangi bir elektronik ortamda mal veya hizmet satışı yapanlar,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşaat, imalat, alım, satım veya kiralama işlemleri ile bu işlemlere aracılık eden mükellefler,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-Fatura’ya geçmek zorundadır.

Dahası:

  • ÖTV I listesinde yer alan EPDK lisanslı mükellefler,
  • ÖTV III listesinde yer alan malları imal eden, inşa eden ve ithal eden mükellefler,
  • Aracı veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamış sağlık hizmeti sunucuları ile tıbbi malzeme ve ilaç/etkin madde temin eden tüm mükellefler (hastaneler, tıp merkezleri, şube merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış diğer ihtisas tedavi merkezleri, teşhis, muayene ve görüntüleme merkezleri, Laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, gözlükçüler, işitme merkezleri, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürünler sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) e-Fatura kullanmakla yükümlüdür.

e-Fatura’ya nasıl geçilir?

Doğrudan entegrasyon yönteminde işletmeler, BT altyapılarını Gelir İdaresi Başkanlığı teknik kılavuzlarında belirtilen altyapı ve kalite sertifikaları çerçevesinde hazırlayabilirler. GİB ile entegre çalışan kendi altyapıları ile süreçlerini yürütebilirler. GİB portal yönteminde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet verdiği GİB Portal üzerinden faturalarınızı kendiniz girerek uygulamayı kullanabilirsiniz. Özel entegratör yönetiminde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratör izni almış firmalar üzerinden hızlı bir şekilde e-Fatura uygulamasına geçerek e-Fatura uygulamasını kolayca kullanmaya başlayabilirsiniz.

e-Fatura’ya geçtikten sonra kağıt fatura kesilebilir mi?

e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra e-Fatura kullanıcılarına kağıt fatura kesemezsiniz. e-Fatura sistemine geçiş yaptıktan sonra size tanınan opsiyon süresi 7 gün ile sınırlıdır. Bu süre zarfında kağıt fatura kesmeye devam edebilirsiniz.

Geriye dönük e-Fatura düzenlenebilir mi?

Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın, malın hizmet veya teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. 7 günlük süre kuralına uyulması durumunda geriye dönük olarak e-Fatura düzenlenmesi mümkündür. Teknik olarak DTP portalında herhangi bir kısıtlama yoktur.

Gönderilen e-Fatura’da değişiklik yapılabilir mi?

Gönderilen e-Fatura üzerinde değişiklik yapılamaz. Bu durumda; Faturanın karşı taraftan reddedilmesi üzerine yeni bir e-Fatura oluşturulur. Temel e-Fatura ve ticari e-Fatura senaryolarında iptal ve iade süreçleri farklılık göstermektedir.

E-Fatura, ERP muhasebe yazılımı ile uyumlu mu?

İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gerekli olan tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan ERP programı veya muhasebe programları genellikle donanım ve yazılım olmak üzere birçok bileşenden oluşur. İşletmenin tüm veri ve süreçlerini bir araya getirmek için kullanılan bu yazılımlar, programda yapılacak bazı değişikliklerle e-Fatura uygulamasına uygun hale getirilebilir. Böylece ERP/muhasebe yazılımı ile e-Fatura uygulaması senkronize çalışabilir.

İhracatta e-Fatura zorunluluğu var mı?

e-Fatura’ya geçiş yaptıysanız ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre eşya ve yolcu beraberindeki eşya ihracı için fatura kesecekseniz faturanızı elektronik fatura olarak kesmeniz gerekmektedir. e-Fatura sistemine kayıtlı olmayanların ihracat için e-fatura düzenlemesine gerek yoktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.