5G altyapısı 1,5 milyar dolar yatırım bekliyor

Selenay YAĞCI

4G mobil iletişim teknolojisine 8 yıl geç kalan Türkiye, 5G’ye de geç kaldı. Türkiye’nin bu teknoloji yarışında geri kalmaması için 5G altyapısı 1,5 milyar TL’lik bir yatırım bekliyor. Uzmanlar, operatörlerin kendi başlarına karşılayabilecekleri bir yatırım olmadığını söylüyor. Güney Kore, Çin ve İngiltere gibi ülkelerde olduğu gibi ulusal bir eylem planı ve hükümet teşvikleri gereklidir. Çünkü 5G’nin bireysel tüketiciler nezdinde gecikmesinden sektörler etkilenecek. 5G, sadece bir mobil bağlantı teknolojisinden ziyade yeni bir sanayi devrimi olarak görülüyor. Bu sanayi devriminden geri kalmak istemeyen ülkeler, 2018 yılından itibaren 5G bağlantısına geçiş yapmaya başladılar.

Turkcell ve Türk Telekom geçişi erken buluyor

Türkiye’nin 2022’nin sonunda frekans ihalesi yapıp ilk sinyali 2023’te vermesi planlanıyor. Türkiye Varlık Fonu şirketleri Türk Telekom ve Turkcell 5G’ye geçişi erken bulurken, Vodafone bir an önce 5G’ye geçilmesi gerektiğini savunuyor. . Türkiye’nin 5G konusundaki en büyük zorluklarından biri yerelleşme oranlarının yetersiz olması olarak yorumlanıyor. Mevcut durumda 5G’ye geçişin ekonomiye ek bir ithalat yükü getireceği tartışılıyor.

Afrika ve Ortadoğu ülkeleri 5G yatırımlarına başlarken, Rusya, Vietnam ve Libya gibi ülkelerde 5G yaygınlaştırılıyor. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Avustralya, Çin, Japonya ve Singapur gibi teknoloji lideri ülkelerde 5G ağları kurulmuştur. 2022 yılına gelindiğinde Avrupa’da hanelerin yüzde 62’si 5G kapsama alanı içindeyken bu oran ABD ve Güney Kore’de yüzde 93’e ulaşıyor. Abone başına yapılan sermaye yatırımları dikkate alındığında Avrupa’da 96,3 Euro, ABD’de 191 Euro ve Güney Kore’de 115,4 Euro’dur.

2027’de 4,3 milyar bağlantıya ulaşmak

Vodafone’un Deloitte iş birliğiyle hazırladığı rapora göre, Türkiye’de 5G teknolojilerinin kullanımının 15 yılda 1 trilyon TL’nin üzerinde ekonomik etkisi olacağı tahmin ediliyor. Toplam GSYİH üzerindeki etkinin 479 milyar TL’ye ulaşması beklenirken, toplam etkiler 2021’de Türkiye’nin GSYİH’sinin yüzde 7’sini oluşturuyor. 5G’de 1 yıllık gecikmenin maliyeti 120 milyar TL. Operatörlerden tedarikçilere, teknoloji ortaklarına ve tüketicilere uzanan 5G değer zincirinin 5 yılda 25 binden fazla iş yaratacağı tahmin ediliyor. 5G’nin Türkiye’de yaygınlaşmasıyla birlikte imalat, toptan ticaret ve perakende, ulaştırma ve depolama, bilgi ve iletişim 5G’den en fazla yararlanacak sektörler olurken, bu sektörlerdeki gelir artışları toplamın yüzde 70’inden fazlasını oluşturacak. darbe. 5G teknolojisi, 274 milyar TL’lik gelir artışıyla en çok imalat sektörünü etkileyecek. Bunu 153 milyar TL ile toptan ticaret ve 174 milyar TL ile perakende ticaret izleyecek. 5G teknolojilerinin 103 milyar TL’lik ihracat hacmine fayda sağlayacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre; 2021’in sonunda dünya çapında 660 milyondan fazla 5G bağlantısı var. 2027 yılına kadar 5G bağlantıları yaklaşık 6 kat artarak 4,3 milyarı aşacak. Şu anda, 5G teknolojileri en çok Kuzeydoğu Asya ve Kuzey Amerika’da yaygınken, 2027 yılına kadar Batı Avrupa, Kuzey Doğu Asya’yı geçecek. Dünya nüfusunun yüzde 15’ini kapsayan ve 2021 sonunda 521 milyon kullanıcıya ulaşan 5G ağları, 2027’nin sonunda yüzde 75 kapsama oranına sahip olacak. 2021’de dünya çapındaki toplam mobil aboneliklerin yüzde 8’ini oluşturan 5G, 2027 yılına kadar payını yüzde 49’a çıkarmak ve lider konuma gelmek. Dünya çapında 5G yatırımları, 2035 yılına kadar 3,8 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratacak ve 23 milyon işi destekleyecek. Küresel ekonomik etkilerin yarısından fazlasının, dünyanın geri kalanından 5G’ye erken ve yoğun yatırım yapan Çin ve ABD’de, ardından Japonya, Almanya ve Güney Kore, Çin ve ABD’de görülmesi bekleniyor.

En kritik nokta frekans tahsisleri

Çalışmada 5G’yi uygulayan ABD, Almanya, İngiltere, Çin ve Güney Kore gibi önde gelen ülkeler incelenmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. 5G’de en kritik nokta frekans tahsisleri olarak görülüyor. Dünyada 5G teknolojisinin uygulanmasında lider olan ülkelerin tamamında orta bantta tahsisler yapıldığı görülürken, birçok ülkede düşük bantlarda tahsisler yapılmakta, yüksek bantlar için planlar yapılmaktadır. bantlar. İşletmecilerin daha önceki ihalelerde 5G için tahsis edilen bantları kullanabilmesi performansı artırırken, birçok ülkede mevcut olan frekans bantları bu şekilde 5G için kullanılmaya başlandı.

Mobil ağlara doğru zamanda doğru miktarda frekans kaynağı tahsis etmek, hem yatırım maliyetlerinin düşürülmesi hem de teknolojiden beklenen faydanın sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Bu noktada düzenleyici otoritelerin telekom sektörü ile birlikte spektrum yönetimi sürecini yürütmesi, öngörülebilir bir spektrum yol haritasının bulunması ve 5G yatırımlarının teşvik edilmesi bekleniyor.

Adil frekans tahsisi gerekli

Dünyada ulusal 5G Planı çerçevesinde kamu ve sektör paydaşları bir araya gelerek stratejik yol haritası çalışmaları yapmakta, kamu projeleri ve kamu-özel işbirlikleri desteklenmekte ve teknolojiye erişim kolaylaştırılmaktadır. 5G teknolojisine ivme kazandıran politikalar benimsenerek, 5G için ilave spektrum kaynaklarının tahsis edilmesi ve adil şartlarda tahsis edilmesi, yükümlülük ve yatırım dengesinin gözetilmesi, altyapı kurulumunun kolaylaştırılması ve 5G fiber iletim ve backhaul (backhaul) düzenlenmesi amaçlanmaktadır. ) erişim. Sektördeki yatırımların sürdürülebilirliği için ortak altyapının kurulması ve kullanılmasının desteklenmesi, ağ paylaşımının teşvik edilmesi ve altyapı yatırım önerileri öne çıkıyor.

■ Gecikmeden adil frekans tahsisi

■ Başta fiber olmak üzere 5G iletim teknolojilerine erişimin kolaylaştırılması

■ Ortak altyapının kurulmasını teşvik etmek

■ 5G teknolojisinin tam performansı için fiber taşıyıcı altyapısı gereklidir. Fiber altyapıların yaygınlaşmasını sağlayacak hafriyat izinleri, pasif ve aktif altyapılara erişim gibi süreçlerin basitleştirilmesi gerekmektedir.

5G’nin yükselişi 4G’den daha hızlı

4G, 2009 yılında lansmanının ardından 6 yılda 1 milyar aboneye ulaştı. 5G mobil abone sayısının 4. yılında da aynı rakama ulaştığı görülüyor. Çin’in 4G’ye kıyasla 5G’ye erken dahil olması ve birçok tedarikçinin cihazlarını daha erken piyasaya sürmesi ve fiyatların daha hızlı düşmesi gibi faktörler, 5G’nin süreci 4G’den daha hızlı yaşamasını sağladı. Bugün 400’den fazla 5G uyumlu akıllı telefon modeli piyasaya sunuluyor ve 2,5 yıl içinde 5G destekli akıllı telefonlar dünya pazarının yüzde 23’ünü oluşturdu. 4G için bu seviye yaklaşık yüzde 9’du. Tanıtılmasından 18 ay sonra, 3G ve 4G bağlantıları yüzde 2,2’lik kullanım oranını aşamazken, aynı dönemde 5G küresel mobil bağlantıların yüzde 5,5’inden fazlasını oluşturdu.

5G’nin önde gelen ülkeleri ne yapıyor?

● 5G teknolojisinin bayrak taşıyıcısı Çin’de bu geçiş süreci ulusal bir politika haline getirilerek operatörlere birçok kolaylıklar sağlanırken, hükümet 5G frekanslarını doğrudan ilgili operatörlere tahsis etti. İlk 3 yıl 5G spektrum ücretleri kaldırıldı, 4-6 yıl arası kullanım ücretlerinde indirim sağlandı.

● Almanya’da ihale süreçlerinde belirlenen lisans bedellerinin diğer ülkelere göre yüksek olması ve işletmecilerin yükümlülük getirmek zorunda kalması, çeşitli çalışmalarda belirtildiği gibi tüketici refahını ve süreci olumsuz etkilemiştir. Almanya’da mobil kapsama alanı istenilen seviyeye ulaşamadığında kırsal mobil kapsama alanı için 2019 yılında 1,1 milyar Euro, COVID-19 sonrası dönemde ise 7 milyar Euro sağlandı.

● Teknolojiyi uygulamaya başlayan ülkelerden biri olan Güney Kore, ulusal 5G planıyla önemli başarılara imza attı ve örnek oldu. Güney Kore kapsamlı bir ulusal strateji oluşturmuş ve altyapı yatırımlarını destekleyerek teknolojiye erişimi yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. Böylece, 3.5 GHz ve 28 GHz bantlarında dünyanın ilk eşzamanlı 5G frekans müzayedesi ve dünyanın ilk B2C akıllı telefon tabanlı ticari lansmanı da dahil olmak üzere birçok ilke imza atıldı. 5G altyapıları, halk ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliği sayesinde kısa sürede önemli bir boyuta ulaştı. Güney Kore’de, baz istasyonlarının birlikte inşası ve kırsal ve uzak bölgelerde ağ paylaşımı teşvik edilerek, halk tarafından operatörden operatöre ortaklık süreçleri kolaylaştırıldı. Altyapı oluşturma maliyetlerini paylaşan operatörler, 10 yılda yaklaşık 938 milyon dolar tasarruf edecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.