Mehmet Âkif Ersoy’dan yeni mektup çıktı

Müzayedeye çıkarılan bir diğer ilginç eser ise Tevfik Fikret’in (1867-1915) kendi el yazısıyla “Servet-i Fünûn ailesi-i edebiyatı Fikret’in benzeri hale-i nurdur” beyitini içeren Rübab’ın Cevabı’dır. Tevfik Fikret, ilk kez 1911 yılında 9 sayfalık küçük bir kitapçık olarak basılan Rübab’a Cevap’ta, Servet-Fünûn’un ve yıllardır hizmet verdiği gençlerin takdirinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, umut olduğunu vurguladı. Gelecek için. Rübab’ın Cevabı yayınlanır yayınlanmaz tükendi ve Tevfik Fikret, eserinin bir günde tükendiği için çocuk gibi sevindi. Beşir Ayvazoğlu, Tevfik Fikret üzerine yazdığı biyografik çalışmasında, Rübab’ın Cevap yayıncılık serüvenini detaylı bir şekilde anlatıyor. Tevfik Fikret’in şimdiye kadar bilinmeyen bir beyitinin yazıldığı Rübab’ın Cevabı, DünyaHem koleksiyonerler hem de koleksiyonerler için heyecan uyandıracağı kesin.

ÂKİF’İN MEKTUBU Müzayedede

İstanbul Müzayedesi, gelenekselleşen Anılar ve İmzalar Müzayedesi’nin dördüncüsü ile koleksiyonerleri ve sanatseverleri karşılıyor. 23 Haziran’da online olarak gerçekleştirilecek müzayedede, imzalı kitap, mektup, fotoğraf, dergi, el yazması, belge ve kayıtlardan oluşan geniş bir yelpazede 550’den fazla eser yer alıyor. İmzalı kitap ve mektupların öne çıktığı Hatıralar ve İmzalar’da Mehmet Âkif’ten Tevfik Fikret’e, Sait Faik’ten Recaizade Mahmut Ekrem’e şair ve yazarların el yazıları dikkat çekiyor.
Mehmet Akif’in yakın arkadaşı ud virtüözü besteci ve ressam Şerif Muhiddin Targan’a yazdığı 7 Temmuz 1934 tarihli mektubu da müzayededeki eserler arasında öne çıkıyor. Mektubun içeriğinden önce Şerif Muhiddin ile Mehmet Âkif’in dostluğundan bahsetmek yerinde olacaktır. Bilen Işıktaş’ın Şerif Muhiddin Targan üzerine yazdığı Şerif Muhiddin Targan: Modernleşme, Bireyselleşme ve Virtüözlük adlı kitapta Şerif Muhiddin ve Mehmet Âkif’in dostlukları, yazışmaları ve sanat anlayışları da işleniyor. Şerif Muhiddin Targan (1892-1967), Osmanlı İmparatorluğu’nun son Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğludur. Mehmet Âkif’i Şerif Muhiddin ile tanıştıran İsmail Hakkı İzmirli’dir. İsmail Hakkı Bey, Şerif Ali Haydar Paşa’nın oğulları Muhiddin Bey ve Abdülmecid Bey’e Çamlıca’daki Şerifler Köşkü’nde özel ders veriyor. Bir zamanlar Mehmet Âkif, İsmail Hakkı Bey ile birlikte konakta misafir edilirdi. Orada Şerif Muhiddin’in udunu dinleyen Mehmet Âkif çok etkilendi. Şerif Muhiddin’in Çamlıca’daki konakta düzenlediği haftalık müzik toplantılarının müdavimlerinden biri de artık Mehmet Âkif. Akif, fazilet ve bilgeliğine, özellikle müziğine hayrandı. Arkadaşlıkları 1936’daki ölümüne kadar devam etti. İki arkadaş sık sık mektuplaştı. Bu mektuplardan birkaçı çeşitli eserlerde de yayınlanmıştır.

Şerif Muhiddin

İKİ ARKADAŞIN İLETİŞİMİ

Âkif, Safahat’ın 1933’te Kahire’de yayınlanan yedinci kitabı “Gölgeler’i Şarkın Tek Dahi-i San’ati Şerif Muhiddin Bey, Bir Hatıra”, çoğu hüzünlü günlerin duygusunu taşıyan kırk iki şiirden oluşuyor. gurbetçilik. Sözlerini Şerif Muhiddin Bey’e adadı. Bu ithaf, Âkif ile Şerif Muhiddin arasındaki dostluğun edebi bir göstergesidir. Akif’in hayatı boyunca yayımlanan Gölgeler’de yer alan “Sanatçı” adlı şiiri ile Safahat’ın dışındaki şiirlerden biri olan “Doğunun Tek Dahisi” adlı şiiri esasen Şerif Muhiddin’i ve sanatını anlatır. Şerif Muhiddin Bey, 1924’te tamamladığı Hüzzam Saz Semai’sini de hocam büyük şair Mehmet Âkif’e mütevazi bir ithaf olarak Akif’e ithaf etmiştir. Dikkat edilirse bu iki arkadaşın birbirlerine ithaf ettikleri eserlerin estetik, didaktik ve biçimsel bir kaygı ya da amaçla değil, belli bir iç yaşam ve ruh özüyle yazıldığı görülmektedir.

Âkif’in kaleminden canım, tek iyi kaynağım Şerif Muhiddin Bey’in adresi ile başlayan mektupta, resim, müzik ve şiire dair satırlarla birlikte İsmail Hakkı İzmirli, Abdülhak Hamid, İbnülemin Mahmud Kemal , Şerif Cafer Paşa, Mithat Cemal, Babanzâde Ahmet Naim Şerif Fazıl Bey gibi isimler zikredilmektedir. Mektubun muhtevası, adı geçen isimler ve yerler dikkate alındığında Mehmet Akif Mısır’da, Şerif Muhiddin Bey İstanbul’da olmalıdır. Akif mektubunda, “büyük usta” dediği Abdülhak Hamid’in Gölgeler’deki “Sanatçı” şiiri hakkındaki düşüncelerini merak ederek, “Efendimizin şerefli iltifatlarına nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum” dedi. büyük usta Abdülhak Hamid.Kemal-i tazim ve tahassur ile mübarek ellerinizi öpüyorum.Allah esenliklerini daim eylesin.Yine Maçka Palas’ta ikamet ederler mi?Yedinci kitapta beğendikleri bir parçaya rastlamışlar mı acaba? Onlara tanıtma cüretini gösterdiğimi mi? Özellikle Artisan şiiri hakkındaki düşüncelerinizi duymak isterim.” diyor.Mehmet Akif'in 7 Temmuz 1934'te Şerif Muhiddin Targan'a yazdığı mektubun ilk sayfası

RESİMLERDE

Mektubun ilerleyen bölümlerinde Şerif Muhiddin’e “Ressam ve yazarlarla devam ediyor musunuz? Hiç yeni bir resim yaptın mı? Yakın zamanda bir konser vermeyi düşünüyor musunuz? Yeni semaileri dinleyen sanat erbabı nasıl buldu?” Âkif çeşitli sorular sorar, “Onları iyi bilmiyorum. haberAlırsam tabii ki çok sevinirim” dedi. Bu satırlar, Âkif’in Şerif Muhiddin’in resim ve müzik eserlerini yakından takip ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Yakın arkadaşlarından Âkif Babanzade Ahmed Naim Bey’den haber alamadığı mektubunda, “Naim Bey’in sağlığı hakkında detaylı bilgi alamıyorum, ona çok üzülüyorum” diyor. Nitekim mektubun yazılmasından yaklaşık bir ay sonra, 13 Ağustos’ta vefat eden Naim Bey, Mehmet Âkif’in üzüntüsünü “Naim’in ölüm haberi üzerime dağ gibi oldu” diyerek dile getirecektir.
Mehmet Âkif, 7 Temmuz 1934 tarihini belirleyerek Şerif Muhiddin’e yazdığı mektubu okunaklı ve samimi bir üslupla bitirir.

ABASIYANIK’IN KİTABI

Hatıralar ve İmzalar’da dikkat çeken bir diğer eser ise 1939 yılında Çığır kitabevi tarafından basılan Sait Faik Abasıyanık’ın (1906-1954) ikinci öykü kitabı Sarnıç’tır. Eser, Sait Faik’in kendi el yazısıyla Osmanlı ve Türkçe aranjmanları içermesi bakımından koleksiyon değeri taşımaktadır.

FOTOĞRAFLAR UNUTMAYIN

Atatürk, İsmet İnönü, Ahmet Rıza, Goltz Paşa, Edhem Nejat, Rıza Tevfik, Reşad Ekrem Koçu, Feyhaman Duran, Ümit Yaşar Oğuzcan, Tahirül Mevlevi, Necip Fazıl ve İbnülemin Mahmud Kemal gibi ünlü isimlerin fotoğrafları ve çeşitli imzalı belgeler de arşivde. Müzayede. İçinde görülebilir.


KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Ayşe Çolpan Tan
Haber7.com – Editör

Haber 7 - Ayşe Çolpan Tan

Leave a Reply

Your email address will not be published.