TFF açıkladı: Lisanssız oyuncular da kotaya dahil edildi

TFF’den yapılan açıklamada, oyuncu uygunluğu konusunda yönetim kurulu tarafından karara bağlanan konuların özeti şu şekilde:

2022 – 2023 sezonunda kulüpler, sözleşmeleri devam eden ve yeni sezonda vizesi çıkmamış olanlar da dahil olmak üzere en fazla 14 yabancı oyuncuyu kayıt ettirebilecek. Kulüplerin 14 yabancı uyruklu futbolcu kaydettirmesi durumunda, bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1998 ve sonrasında doğmuş olması zorunludur. Bu şartlar altında yabancı uyruklu sayısı 14’ün altına düşen kulüpler, transfer ve kayıt dönemlerinde, yukarıdaki şartlara göre eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı uyruklu kayıt yaptırabilir. Ayrıca kulüpler, 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak ve kendi milli takımlarında en az 10 maçta görev yapmak kaydıyla, transfer ve kayıt dönemlerinde 3 yabancı oyuncu ile sözleşme imzalayarak A Takım Listesi’ne kaydedebilirler. U14 milli takımı da dahil olmak üzere ülke.

Kulüpler, resmi müsabakalara katılacak profesyonel futbolcularının A Takım Listesini aşağıdaki esaslar çerçevesinde Federasyona sunmak zorundadır; Ayrıca Genç Futbolcular başlıklı maddede belirtilen şartları sağlayan futbolcular, A Takım Listesi’ne alınmadan resmi müsabakalarda oynayabilirler.

TAKIM LİSTESİ

a) Bir Takım Listesi en fazla 35 oyuncudan oluşur.

b) 2022 – 2023 Sezonunda A Takım Listesine alınacak en az 14 oyuncunun Türkiye Milli Futbol Takımı’nda oynamaya hak kazanan oyuncular olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden önce başka bir ülkenin milli futbol takımlarını tercih eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türk Milli Futbol Takımı’nda oynama şartı aranmamaktadır.

Türk vatandaşlığını sonradan, başka ülkelerin A Milli Futbol Takımı’nda oynamamış olmak, vatandaşlığa ilk başvuru tarihinden itibaren beş yıl geçmiş olmak ve en az bir tarihte futbol oynamak şartıyla kazanan yabancılar. Türk Genç Milli Takımlarının herhangi bir yaş kategorisinde en az bir resmi maçı. listeye eklenebilir.

c) 2022 – 2023 Sezonunda, yukarıdaki “b” bendinde belirtilen 14 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1998 ve sonrasında, 15. yaş gününe denk gelen sezonda ve lige denk gelen sezonlarda doğmuş olması gerekir. 21. yaş doğum günü, en aralıklı veya kesintisiz En az 1 sezon veya 12 ay boyunca kulüplerine kayıtlı olmaları zorunludur.

d) 2022 – 2023 sezonunda yukarıdaki “b” bendinde belirtilen futbolculardan en az 2’sinin “c” maddesi dışında 01.01.1998 ve sonrasında doğmuş olması ve 15. sezonuna denk gelen sezon olması gerekir. doğum günü ve 21. doğum günü. TFF ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde en az 1 sezon veya 12 ay, aralıklı veya kesintisiz olarak kayıt yaptırılması zorunludur.

e) Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımı’nda oynamaya hak kazanan bir futbolcu olması gerekir.

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde belirtilen kriterlere sahip oyuncuları bilgilendirmemesi durumunda, bildirilmeyen oyuncu sayısı kadar A Takım Listesi eksik oluşturulur; Ayrıca ilgili kulüplerle ilgili talimatların ihlali nedeniyle disiplin işlemi yapılır.

g) Yukarıdaki “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan oyunculardan, son listelerin TFF’ye sunulmasından sonra Türkiye Milli Futbol Takımı’nda oynama hakkını kaybedenler, ilk transfer ve kayıt dönemi başında bu kapsamda oynamazlar. Uygun olan oyuncu statüsünü kaybeder. Transfer ve Kayıt Dönemlerinde Türkiye Milli Futbol Takımı’nda oynama hakkını kaybeden futbolcular, Türkiye Milli Futbol Takımı’nda oynamaya hak kazanan futbolcu statüsünden derhal çıkarılır.

A TAKIM LİSTESİNİN TFF’YE GÖNDERİLMESİ

a) Kulüpler A Takım Listesini ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce TFF’ye teslim etmelidir.

b) Bir Takım Listesi, ilk transfer ve kayıt döneminde kulübün resmi müsabakalarından 24 saat önce kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) İlk nakil ve tescil döneminin bitimini takip eden iki gün içinde, ikinci nakil ve tescil dönemine kadar geçerli olan bir Takım Listesi TFF’ye sunulmalıdır.

d) İkinci Transfer ve Kayıt Döneminin başlangıcından itibaren kulüpler, A Takım Listelerini kulübün resmi müsabakalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) Sezon sonuna kadar geçerli olacak Takım Listesi, İkinci Transfer ve Kayıt Döneminin bitimini takip eden iki gün içinde TFF’ye iletilmelidir.

f) Oyuncuların kulüp adına TFF tarafından A Takım Listesine kaydedilmesi zorunludur. Ancak uluslararası transferlerde, Uluslararası Transfer Sertifikası istenmesine rağmen Uluslararası Transfer Sertifikası almayan oyuncular A Takım Listesine alınabilir. Bu, kulüp tarafından listede açıkça belirtilecektir. Bu durumdaki oyuncular, TFF tarafından tescil ettirilmedikçe müsabakalarda oynama hakkı kazanamazlar. Bu oyuncuların kayıtlarının gerçekleşmemesi durumunda revizyon dönemleri dışında bu oyuncuların yerine başka oyuncuların eklenmesine izin verilmez.

g) A Takım Listesini süresinde TFF’ye sunmayan kulüpler müsabakalara katılamazlar.

GENÇ FUTBOL OYUNCULARI

2022 – 2023 Sezonu için 01.01.2002 ve sonrasında doğan ve Türkiye A Milli Takımı’nda oynamaya hak kazanan tescilli profesyonel futbolcular, A Takım Listesine yazmadan müsabakalarda oynayabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay içinde kulüplerine kayıtlı olmaları halinde 15 yaşını doldurmuş olmaları kaydıyla profesyonel futbolcu olmaları şartı aranmaz.

YARIŞMA ADI LİSTESİ

Müsabaka kadroları, yukarıda belirtilen şartlara ve aşağıdaki prosedüre uygun olarak en fazla 21 oyuncudan oluşur.

a) Müsabakaya aynı anda sahada devam eden takımda en fazla 8 yabancı uyruklu olmak kaydıyla 14 yabancı uyruklu yarışma isim listesine alınabilir.

b) 01.01.2000 ve sonrası doğumlu, kulüpte aralıklı veya kesintisiz olarak en az 1 sezon veya 12 ay antrenman yapmış, 15. yaş gününe denk gelen sezonda ve kariyerine denk gelen sezonda futbolcu bulundurmak zorunludur. Yarışma isim listesinde 21. doğum günü. Bu şartları sağlayan futbolcuların kulüpler tarafından müsabaka isim listesine alınmaması durumunda müsabaka ismi listesi yazılmayan oyuncu sayısı eksik olarak verilir; Aynı zamanda ilgili kulüplerle ilgili talimatların ihlalinden dolayı disiplin işlemi yapılır.

c) Yukarıda A Takım Listesi başlıklı maddenin “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen oyunculardan en az 2 oyuncunun müsabaka isim listesinde bulunması zorunludur. Bu futbolculardan birinin 01.01.2000 ve sonrasında doğmuş olması durumunda (b) bendindeki koşul yerine getirilmiş sayılır. Bu şartlara uyan futbolcuların kulüpler tarafından müsabaka isim listesine yazılmaması durumunda müsabaka isim listesi yazılmayan oyuncu sayısı eksik olarak verilir; Aynı zamanda ilgili kulüplerle ilgili talimatların ihlalinden dolayı disiplin işlemi yapılır.

d) Müsabaka isim listesinde yer alan Türkiye Milli Futbol Takımı’nda oynamaya hak kazanan futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Bu şartlara uygun kaleci kulüpler tarafından müsabaka isim listesine yazılmazsa müsabaka isim listesine 1 oyuncu eksik verilir; Aynı zamanda ilgili kulüplerle ilgili talimatların ihlalinden dolayı disiplin işlemi yapılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.