TÜİK’ten TÜFE kalem sepetinde detaylı endeks yayınına geçiş

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kalem sepetinde kalem bazında fiyat yayını yerine daha detaylı bir endeks yayınına (COICOP 5) geçileceğine ilişkin internet sitesinde duyuru yayımladı.

Açıklamada, TÜİK’in Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımladığı tüm istatistiklerde olduğu gibi, TÜFE’nin de Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’nin bütünü dikkate alınarak uluslararası norm ve standartlara göre hesaplanarak yayımlandığı belirtildi. .

TÜİK’in Kalite Güvence Çerçevesi’nde de tanımlanan “erişilebilirlik ve açıklık” ilkeleri kapsamında TÜFE verisi derleme, işleme ve dağıtım süreçlerine ilişkin tüm detayların internet sitesinde yayınlandığı belirtilen duyuruda, “İstatistik üretim süreci, sürekli gelişen ve değişen sosyal, ekonomik, teknolojik ve mevsimsel koşullara ve bu doğrultuda artan ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak her geçen gün gelişip iyileşir.

Duyuruda, ulusal istatistik ofislerinin tüm bu gelişmeleri ve iyi uygulama örneklerini yakından takip ettikleri ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilen tüm istatistiklerin mevcut koşullara, piyasa ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için bunları çalışmalarına yansıttığı belirtildi. Kullanıcıların piyasadaki fiyat hareketlerini daha doğru okumasını ve takip etmesini sağlayacak piyasanın içeriği ile ilgili bazı düzenlemelerin yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, Mayıs 2022 TÜFE’nin yayınlandığı tarih itibarıyla kamuoyunda yanlış anlaşılmalara ve yanıltıcı değerlendirmelere yol açacağı için aylık bazda yayınlanan ortalama madde fiyatlarına ilişkin tablonun güncellenmemesine karar verildiği belirtildi. sonuçlar şu şekilde:

Bunun yerine Harcama Gruplarına Göre Endeks Sonuçları tablosunun kapsamı genişletilerek, Bireysel Tüketim Sınıflandırması yerine COICOP 5 düzeyine karşılık gelen ve daha detaylı endeks değişikliklerini içeren 144 ana başlık için endeks sonuçları yayınlanmaya başlanmıştır. Amaç-COICOP 4. 2022 yılı itibari ile TÜFE kapsamında 409 kalem ve 904 kalem türü için her ay yaklaşık 560 bin 392 fiyat derlenmektedir.Dünya genelinde ortalama fiyatların tamamını yayınlayan hemen hemen hiçbir ülke olmamasına rağmen fiyat derlemesi işlem “item tipi” seviyesinde yapılmakta ve ülkemizde “item” seviyesinde yayınlanmaktadır.Tablonun kamuoyu tarafından yanlış anlaşılmasının ana sebebi budur.Sonuç olarak, sunulan eşyanın fiyatı, Benzinli araçların fiyatı, izlenen tüm benzinli araçların ortalama fiyatını yansıttığı için halka arz edilmiştir.Bu durum homojen olmayan tüm kalemler için geçerlidir.Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek de fres fiyatlarıdır. h sebze ve meyveler. Mevsimlik Taze meyve sebze fiyatları, transit fiyat oynaklığı yüksek olan ürünlerden haftada bir olmak üzere ayda dört kez derlenmektedir. Söz konusu kalem fiyatlarına ilişkin tabloda Kurumumuzca (her hafta) dört kez derlenen yaş meyve sebze fiyatlarının ortalaması yayımlanmıştır. Ancak kamuoyunun geçen haftaki (en güncel) fiyatlara odaklanması nedeniyle, yaş sebze ve meyve fiyatlarının Kurumumuzca açıklanan dört haftalık ortalamaya göre fiyatları diğer ürünler gibi sıklıkla tartışma konusu olmuştur. Taze sebze ve meyvelerde dört haftanın ortalaması geçen haftanın fiyatından daha yüksek olabilirken, sezonun başladığı aylarda sezon sonunda geçen haftanın fiyatlarına göre daha yüksek ortalama fiyatlar oluşabilir. Adet bazında ortalama fiyat açıklandığında kamuoyunda herhangi bir eleştiri olmazken, geçen haftaki fiyatların üzerinde, tam tersine Kurumumuz haksız eleştirilere maruz kaldı.”

Ülkelerin fiyat yayınlama durumu

Duyuruda, ürünlerin homojen olmaması nedeniyle dünya genelindeki ulusal istatistik ofislerinin çoğunluğunun ürün bazında fiyat yayınlamadığı ve aylık ortalama fiyatların Türkiye’deki piyasa fiyatlarından farklılık gösterebileceği belirtildi. haber bülteninin yayınlandığı gün. EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada da dahil olmak üzere 33 ulusal istatistik ofisinin web siteleri incelendiğinde, tüm fiyatları madde bazında yayınlayan bir ülke olmadığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda duyuruda, ilgili ülkelerden 17’sinin hiçbir şekilde fiyat bilgisi paylaşmadığı, 9’unun seçili malzemelerin aylık ortalama fiyatlarını, 4’ünün ise seçili malzemelerin yıllık ortalama fiyatlarını yayınladığı vurgulandı. Bunlardan 3 tanesi sadece aylık enerji fiyatları yayınlarken, şu bilgiler verildi:

“İlgili ülkeler tarafından açıklanan endeks seviyelerine baktığımızda COICOP 4. ve 5. seviyelerde endeks bilgilerinin paylaşımının yoğunlaştığı görülüyor. 3 Haziran 2022 tarihi itibariyle TÜİK COICOP 4 seviyesinden daha detaylı hale geldi. COICOP 5 seviyesinin yanı sıra seçilen ürünlerin aylık değişim fiyatları da kamuoyuna açık verilere göre Türkiye’nin AB üyesi ve aday ülkeler, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada dahil 33 ülke arasında şeffaf ülkeler arasında ön sıralarda yer aldığı görülüyor. .

Benzin ve motorin fiyatları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek

Duyuruda ayrıca, aylık ürün fiyat derleme dönemlerinde TÜİK bölge müdürlükleri tarafından akaryakıt satış noktalarından akaryakıt ve motorin fiyatlarının derlendiği, ilgili ürünlere ait tüketim miktarlarının ise TÜİK’in idari kayıtlarından alındığı belirtildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) alınan günlük pompa satış tutarları.

Açıklamada, özellikle benzin ve motorin fiyatlarındaki günlük fiyat dalgalanmaları nedeniyle yüksek fiyatlar yansımadan bu ürünlere yönelik günlük taleplerin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilirken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Kurumumuz ilgili ürünlerin aylık ortalama satış fiyatını günlük tüketim miktarlarını günlük fiyatlar ile ağırlıklandırarak hesaplamaktadır. Uluslararası uygulamalar da fiyat değişim hesaplamalarının mümkün olduğu kadar tüketim miktarı ile ağırlıklandırılmış fiyatlar üzerinden yapılmasını önermektedir. Basit ortalama yöntemiyle elde edilen yüzeysel fiyatlardan, ilgili ürünler için günlük tüketim tutarının hesaplamalara dahil edilmesiyle elde edilen “ağırlıklı ortalama fiyatlar”ın, sadece “günlük ortalama fiyatlar” üzerinden farkı, Kullanılan metodolojiler Aynı kalem fiyat sonuçlarına ulaşılmaya çalışılması sonucunda ortaya çıkan tartışmalar, TÜİK’in AB üyesi ve aday ülkeleri, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada’nın yanı sıra seçilmiş homojen sonuçların önemli bir göstergesidir. yazılar dışındaki ürünlerin fiyatlarının yayımlanmaması kararının doğruluğu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.